Каталог

матеріалів-експонатів

районної виставки педагогічної творчості

ЗНЗ № 125

Вид експоната Назва Автор-упорядник (автор-укладач) Анотація Примітка
Наукові публікації - - - -
Навчально-методичні посібники - - - -
Навчальні програми факультативів, спецкурсів, курсів за вибором варіативної складової навчального плану - - - -
Методичні розробки 1. Розробка домашнього експерименту учнів з фізики (2011) 2.Здоров’язберігаючі технології у режимі роботи групи продовженого дня ( 2013) 3. Здоров’язберігаючі технології та шляхи їхньої реалізації у початковій школі ( 2013) 4. Формування компетентностей учнів початкових класів засобами впровадження театральної педагогіки ( 2013) 5. Фізкультхвилинки (2013) 6. Виховна робота у початковій школі ( 2013) 7. Створення школи розвитку інформаційної культури (2013) 8.Упровадження системи дистанційної освіти у навчально-виховний процес (2014) 9. Розвиток фізичних якостей та формування правильної постави у дітей молодшого шкільного віку на уроках фізичної культури шляхом використання танцювальних вправ, елементів аеробіки (2014) 10. Нетрадиційні уроки математики в основній школі (2014) 11. Розробка уроків з інформатики для учнів 9 класу (2014) 12. Формування творчої особистості учнів початкових класів на уроках англійської мови шляхом упровадження проектної методики (2014) 13. Нетрадиційні уроки математики в основній школі (2014) 14.Формування соціокультурної компетенції на уроках англійської мови шляхом використання комп’ютерних технологій (2015) 15. Використання методу проектів для формування національної та громадянської свідомості на уроках філологічного циклу у середніх класах загальноосвітньої школи ( 2015) 16. Формування громадянської та національної самосвідомості особистості на уроках літератури з використанням технології проблемного навчання ( 2015) 17. Компетентнісний підхід в освіті як пріоритетний напрям модернізації навчального процесу ( 2012) 18. Пам’ятка населенню (2015) 19.Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу. Дії населення в надзвичайних ситуаціях (2015) 20. Засоби захисту від зброї масового ураження (2015) 21. Чорнобильська катастрофа та її наслідки (2015) 22. Природні катаклізми (2015) 23. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій (2015) 24.Надання першої медичної само-та взаємодопомоги постраждалим (2015) 25. Навколишнє середовище та проблеми виживання людства (2015) 26. Використання кросвордів як нестандартної форми перевірки знань учнів з ЦЗ та БЖД (2015) 27. Характерні стихійні ситуації в Україні та захист від них (2015) 28. Зброя масового ураження. Напрямки її розвитку (2015) 29. Вогонь – друг, вогонь – ворог (2015) 30. Щоб канікули приносили радість! Частина І (2015) 31. Щоб канікули приносили радість! Частина ІІ (2015) 32. Особливості навчання дітей з питань особистої безпеки, основ цивільного захисту та стереотипів поведінки в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій (2015) 33. Індивідуалізація навчального процесу з орієнтацією на нестандартні елементи уроку як засіб підвищення самостійної діяльності учнів на уроках історії та правознавства (2016) 34. Впровадження інноваційних технологій на уроках географії (2016) 35. Методи розв’язування задач з геометрії (2016) Пасько Л.О. Ткачова Н.В. Фоменко Н.П. Тананян Г.О. Безпалова Н.Ю. Тананян Г.М. Шапар К.М. Свистунова Т.М. Свистунова Т.М. Серган К.М. Селюжицька В.І. Свистунова Т.М. Гогіна І.І. Фоменко Н.П. Петрова О.В. Познєєва Л.В. Журавльова Л.Є. Шапар К.М. Тананян Г. М. Ткачова Н.В. Беспалова Н.Ю. Фоменко Н.П. Селюжицька В.І. Волошина О.І. Громова О.В. Пигуль О.В. Петрова О.В. Журавльова Л.Є. Гогіна І.І. Пасько Л.О. Селюжицька В.І. Селюжицька В.І. Чеботарьова А.Ю. Чеботарьова А.Ю. Громова О.В. Селюжицька В.І. 1. Робота присвячена одній із найактуальніших проблем освіти – проблемі формування самоосвітньої компетенції учнів 2.У роботі розглядається актуальна тема для сучасної школи. Здоров’я сучасних школярів – суттєва національна проблема. Навчальний день учня перенавантажений значними розумовими та емоційними ситуаціями. Це все призводить до перевтоми школярів. І на допомогу приходять здоров’язберігаючі технології 3. У роботі представлено актуальну тему для сучасної молодшої школи. В останній час здоров’я школярів катострофічно погіршується. Поряд з несприятливими соціальними та екологічними факторами визнається і негативний вплив школи на здоров’я дитини. На допомогу вчителю і учням у наш час розроблено здоров’язберігаючі технології 4. Школа ХХІ століття – це школа самореалізації особистості, школа творчості, школа культурного виховання – особистісно орієнтована школа. Педагогіка – це не тільки наука, але й мистецтво, а використання інтерактивних методів навчання вважають закономірним вектором особистісно орієнтованого виховання 5. Навчання у школі – суттєве навантаження для дитини. Учні мало рухаються, тривалий час сидять на місці, у них виникає гіподинамія та зростає статистичне напруження у м’язах. Фізіологи доводять, що навантаження сприяють профілактиці дитячого травматизму. У роботі представлені цікаві розробки фізкультхвилинок, що допопоможе вчителю зберегти здоров’я школярів 6. В роботі представлено розробки позакласних виховних заходів, сценарії шкільних свят. Творчі розробки спрямовані на виховання почуття поваги, дружби, єдності, любові до ближнього серед школярів початкової школи 7. Метою даного проекту є формування інформаційної культури всіх учасників навчально-виховного процесу як найважливіший чинник професійної та непрофесійної діяльності, а також соціальної захищеності особи в інформаційному суспільстві 8.У роботі представлено Програму розвитку дистанційної освіти на прикладі роботи з педагогічними кадрами закладу. Дистанційне навчання представляє собою нову організацію освіти, що ґрунтується на використанні як кращих традиційних методів отримання знань, так і нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, а також на принципах самоосвіти 9. У роботі розглядається актуальність використання танцювальних вправ та елементів аеробіки для розвитку фізичних якостей і формування правильної постави у дітей молодшого шкільного віку на уроках фізичної культури. Надано розробки комплексів вправ, які сприяють формуванню правильної постави, гарної ходи, розвитку ритмічності, координації, легкості та пластичності рухів 10. У роботі представлено розробки нетрадиційних уроків з математики. Нетрадиційний урок—це перш за все результат творчого пошуку вчителів, і на питання, як сконструювати такий урок на будь-яку тему, яким закономірностям підпорядкований цей процес, які рекомендації можуть допомогти вчителеві у вирішенні цієї професійної проблеми, може дати відповідь вивчення та ознайомлення з різними видами тих уроків, що розробляються і практично реалізовуються самими вчителями 11. Однією з найактуальніших проблем сучасного стану викладання інформатики є відсутність комплексного підходу до розробки уроків. У роботі розроблено 35 уроків для 9 класу, які містять усі теми, передбачені програмою (автори: Завадський І., Дорошенко Ю., Потапова Ж.). До кожного уроку запропонована дидактична мета та хід уроку. Містяться різноманітні методичні прийоми для досягнення мети на кожному етапі уроку. 12. У даній роботі визначено специфіку використання методу проектів на уроках англійської мови в початковій школі. Розглянуто важливість використання методу проектів. Запропоновано розробки уроків, приклади проектних завдань із використанням даної методики 13. У роботі наведено розробки нетрадиційних уроків з математики у різних класах. Роль учителя є вирішальною у процесі формування мислення, гартування характеру. Від педагогічної майстерності вчителя залежить націлювання учнів на належний навчальний лад. Тоді цілі вчителя стають і цілями учнів – у них одна мета. Значну допомогу у здійсненні цих цілей надають учителю і учням нетрадиційні уроки 14. У роботі у зручній формі представлено методи формування соціокультурної компетенції учнів старших класів, використання комп’ютерних технологій як засіб виховання всебічно розвиненої особистості. Розробка містить поради та розробку уроку в 10 класі з використанням проектних технологій 15. Найважливішою складовою частиною навчально-виховного процесу у сучасній школі є формування патріотизму та культури міжнаціональних відносин, які мають величезне значення у соціальному та духовному розвитку особистості учня. Дана робота знайомить педагогів з методом проекту та можливостями його використання для формування національної та громадянської самосвідомості учнів 16. У посібнику у зручній і стислій формі представлено використання технології проблемного навчання на уроках літератури для підвищення пізнавальної діяльності учнів та актуалізації навчання в нетрадиційній формі. 17. Звернення до даної проблеми обумовлене становленням гуманістичної парадигми освіти, пошуком форм і методів навчання та виховання учнів в світі, що швидко змінюється, висуванням нових вимог до вчителя і його особово-професійних якостей 18. У роботі представлено збірник пам’яток для населення у різноманітних життєвих ситуаціях. 19. У роботі представлено основні визначення і класифікація надзвичайних ситуацій, характеристика єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, розробка правил поведінки у надзвичайних ситуаціях 20. У сучасних умовах особливого значення набуває якість підготовки населення, ступінь його готовності до правильних і вмілих дій в особливих умовах. Знання вражаючих факторів засобів нападу противника, способів і засобів захисту від них – одна з найважливіших умов порятунку 21. У роботі представлено причини, характеристику та наслідки аварії на ЧАЕС 22. У роботі розглядаються фізико-географічні зміни, що відбулися коли-небудь або ще відбудуться у наш час під впливом природних катаклізмів 23. Сьогоднішня ситуація в Україні щодо небезпечних природних явищ, аварій та катастроф характеризується як дуже складна. Тенденція зростання кількості надзвичайних ситуацій, важкість їхніх наслідків змушують розглядати їх як серйозну загрозу безпеці окремої людини, суспільству та навколишньому середовищу, а також стабільності розвитку економіки країни 24. Робота ознайомлює з видами першої медичної допомоги постраждалим від різноманітних травм, отруєнь, нещасних випадків 25. Різнобічне вивчення людини, її взаємовідносин із навколишнім середовищем призвели до розуміння того ,що здоров’я – це не тільки відсутність захворювань, але й фізичне, психічне та соціальне благополуччя людини. Здоров’я – це капітал, який надала нам не лише природа від народження, але й умови, в яких ми живемо 26. Зацікавити учнів проблеми ЦЗ та БЖД – це іноді нелегка задача для викладача, тому вкрай необхідно поєднувати традиційні класичні уроки з нестандартними. До таких нестандартних форм навчальної діяльності належить і складання кросвордів, чайнвордів, ребусів, які можна використовувати як окремий урок і як фрагмент під час звичайних занять 27. У роботі розглядаються притаманні Україні природні надзвичайні ситуації та пропонується алгоритм дій населення під час виникнення надзвичайної ситуації 28. У роботі представлено характеристику зброї масового ураження та програму підготовки населення щодо захисту від зброї масового ураження 29. Вогонь – друг і ворог людини. У роботі розглядаються ситуації, пов’язані з використанням вогню. Пропонуються правила пожежної безпеки 30. Даний методичний посібник містить матеріали та пам’ятки щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях з метою попередити та запобігти виникненню загроз природного, техногенного, соціально-політичного характеру під час дитячих канікул, а також допомогти врятуватися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, надавши першу медичну допомогу у разі потреби 31. Даний методичний посібник містить матеріали та пам’ятки щодо дій населення у надзвичайних ситуаціях з метою попередити та запобігти виникнення загроз природного, техногенного, соціально-політичного характеру під час дитячих канікул, а також допомогти врятуватися у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, надавши першу медичну допомогу у разі потреби 32. Турбота про дітей повинна бути у центрі уваги дорослих. Захист здоров’я і життя дітей під час будь-яких надзвичайних ситуацій – одне з найважливіших завдань не лише батьків, але й усіх адміністративних, господарських та громадських структур держави 33. У роботі представлені характеристики особистісно орієнтованих педагогічних технологій 34. У роботі розкрито поняття «Інноваційні технології» та основних підходів до його визначення, у визначенні суттєвих ознак інновацій у світі, у з’ясуванні принципів сучасних технологій навчання 35. У роботі представлені різні методи розв’язування геометричних задач, як засоби підвищення рівня підготовки учнів до ЗНО
Дидактичні збірники - - - -
Навчально-методичні комплекси - - - -
Матеріали узагальнення ЕПД - - - -
Творчі проекти - - - -
Ділова документація закладу - - - -
Інше (вказати) 1. Підсумки роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №125 Харківської міської ради Харківської області (2013) 2. Підсумки роботи Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №125 Харківської міської ради Харківської області (2014) 3. Моніторингове дослідження якості освіти у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №125 Харківської міської ради Харківської області (2014) 4. Досягнення навчального закладу за 2014/2015 навчальний рік (2015) Дімітрова Ю.В., Шапар К.М., Мушкова О.А. Дімітрова Ю.В., Шапар К.М., Мушкова О.А. Дімітрова Ю.В., Шапар К.М. Дімітрова Ю.В., Шапар К.М., Мушкова О.А. 1. У роботі представлено результати роботи педагогічного та учнівського колективів за 2012/2013 навчальний рік 2. У роботі представлено результати роботи педагогічного та учнівського колективів за 2013/2014 навчальний рік 3. Моніторингове дослідження є дієвим інструментом управління загальноосвітнім навчальним закладом. За допомогою моніторингу відстежуються рівні навчальних досягнень учнів у динаміці, установлюються чинники, які впливають на ті чи інші процеси. За отриманою інформацією навчальний процес можна зробити керованим, результативним, особистісно орієнтованим 4. У роботі представлено результати роботи педагогічного та учнівського колективів за 2014/2015 навчальний рік
Матеріали, що розміщено в мережі Internet 1. Розробка циклу уроків з правознавства, 10 клас. Тема ІІІ «Основи теорії права та правовідносин» (2015) 2. Розробки виховних заходів із правознавства:
  • Вивчаємо сімейний кодекс України
  • Кожна дитина має право на любов та піклування
  • Законно й незаконно, справедливо й несправедливо
(2015)

3. Витяг з нормативно-правових актів України щодо відповідальності батьків за невиконання обов’язків щодо виховання дитини

(2016)

4. Дидактичний матеріал з правознавства

(2016)

Чеботарьова А.Ю. Представлено розробку циклу уроків з орієнтацією на індивідуалізацію навчального процесу на уроках правознавства Розробки виховних заходів з правознавства демонструють організацію співпраці учня з учителем, учня з учнем на основі індивідуалізації навчально-виховного процесу Роботу створено для співпраці учителя та батьків, для оптимізації навчально-виховного процесу, знайомства батьків з нормативно-правовою відповідальністю за виховання дитини Представлено розробки дидактичних матеріалів з правознавства, які допомагають учителю урізноманітнити навчально-виховний процес, зробити його більш цікавим для учнів Pravo-kh.jimdo.com
Кiлькiсть переглядiв: 101