МОН України затверджено нове Положення про дистанційне навчання (наказ Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013, зареєстрований в Міністерстві юстиції України за № 703/23235), що поширюється на школи, професійно-технічні, вищі та післядипломні заклади освіти.

Затверджений документ визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання, під яким розуміється індивідуалізований процес набуття знань на базі інформаційно-комунікаційних технологій.

Дія положення поширюватиметься на дистанційне навчання у загальноосвітніх школах, професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти.

Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації.

Запровадження дистанційної форми навчання у навчальних закладах можливе за погодженням з МОН України.

У загальноосвітніх навчальних закладах навчально-виховний процес за дистанційною формою має організовуватися відповідно до робочих навчальних планів за умови їх адаптації до дистанційної форми навчання.

Передбачається, що навчальний процес за дистанційною формою навчання здійснюватиметься у формах самостійної роботи, навчальних занять, практичної підготовки (у ВНЗ), професійно-практичної підготовки (у ПТНЗ) та контрольних заходів. Основною формою організації навчального процесу за дистанційною формою є самостійна робота. Основними видами навчальних занять є лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації тощо.

Положенням також встановлено особливості організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання у загальноосвітніх школах, ПТНЗ, ВНЗ та закладах післядипломної освіти.

Заклади дистанційної освіти

Система дистанційного навчання "Доступна освіта"

Сайт дистанційного навчання ХНЕУ для школярів

Український відкритий університет

Український інститут інформаційних технологій в освіті
Національний Технічний Університет України "КПІ"


План заходів щодо розвитку дистанційного навчання у навчально-виховному процесі у 2015/2016 н.р.

1. Нарада з питань створення дистанційних курсів за предметами (Вересень 2015)

2. Консультації для вчителів (За потреби)

3. Налагодження чат-спілкування з учнями, які перебувають на домашньому навчанні (Вересень-жовтень 2015)

4. Консультація для учнів щодо організації дистанційного навчання (Протягом року).

5. Використання можливостей сайту школи для підготовки учнів до науково-дослідницьких робіт МАН, предметних олімпіад та конкурсів (Протягом року).


Кiлькiсть переглядiв: 585