НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ВИКЛАДАННЯ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

нормативне забезпечення викладання російської мови та літератури

1. Конституція України (ст.10)

2. Закон України «Про освіту»

3. Закон України «Про загальну середню освіту»

4. Закон України «Про засади державної мовної політики»

5. Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"

6. Наказ МОН України від 14.08.2013 № 1176 «Про затвердження галузевої Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти»

7. Наказ МОН України від 28.08.2013 № 1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»

8. Наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». (Набуває чинності поетапно)

9. Наказ МОН України від 04.08.2014 № 895 «Про зміни до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів»

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти"

11. Лист МОН України від 11.06.2014 № 1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2016/2017 навчального року»

12. Лист МОН України від 24.05.2013 № 1/9-368 « Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі»

13. Лист МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343 "Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі"

14. Лист МОН України від 01.06.2012 № 1/9-426 «Щодо методично-інструктивних рекомендацій із базових дисциплін»

15. Лист МОН України від 29.08.2014 № 1/9-433 «Методичні рекомендації щодо забезпечення навчально-виховного процесу у 7,8 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»

16. Науково-методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у 5-11 класах: Російська мова та література, світова література, - Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2011

Кiлькiсть переглядiв: 68