Нормативні документи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою (наказ МОН України "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах")

Закон України про освіту
Закон України про загальну сердню освіту
Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"
Закон України "Про охорону дитинства"
Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України"
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778.
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 (із змінами)
Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462.
Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 607.
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 № 8, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184\28314.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за №566/19304.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (початкова школа).
Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1 -4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235 (зі змінами).
Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 924/27369.
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602.
Положення про похвальний лист «За високі досягнення у навчанні» та похвальну грамоту «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 № 579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 19.12.2000 за № 923/5144 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2008 № 187) із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 07.02.2012 № 115.
Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799.
Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України від 07.07.2004 № 569/38, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.07.2004 за № 931/9530 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61).
Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і Міністерства охорони здоров’я України від 01.02.2013 № 72/78.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.06.2012 № 430 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 12.07.2012 за № 1173/21485.
Лист Міністерства освіти і науки України від 28.03.2016 № 1/9-154 «Щодо надання роз’яснення».
Лист Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році».
Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2012 № 1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладів».
Лист Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами».
Крітерії оцінювання навчальних досягнень учнів
Інструкція з ведення класних журналів
Наказ МОН від 08.04.2015 №412
додаток до наказу
Положення про ДПА (державну підсумкову атестацію)
Інструкція про звільнення від ДПА
Наказ МОН про золоту та срібну медалі
Інструкція про похвальний лист та грамоту
Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Наказ № 174 про упорядкування роботи загальноосвітніх навчальних закладах
Додаток до наказу №174
Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 200