Обдарована дитина - та, яка виділяється яскравими, очевидними, іноді видатними досягненнями (або має передумови до цього) у тому або іншому виді діяльності.

В аспекті створення умов для розвитку творчого потенціалу кожного учня в Шевченківському районі протягом навчального року раціонально використовуються години варіативної частини навчальних планів; упроваджуються інноваційні технології навчання та сучасних педагогічних концепцій (розвиток технологій критичного мислення, комунікативні технології у вивченні іноземних мов, технології інтенсифікації, проблемне навчання тощо).

Основні завдання роботи з обдарованою молоддю:

 • забезпечення оптимальних умов для реалізації особистості школяра;
 • створення науково-методичного, психологічного і медичного супроводу обдарованих учнів;
 • постійний пошук ефективних методів, прийомів, форм роботи з учнями, які мають високий рівень мотивації;
 • формування інтелектуальної еліти в школі;
 • розвиток творчих здібностей учнів;
 • досягнення відповідності статусу школи реальному рівню інтелектуального розвитку учня;
 • стимулювання та мотивація самореалізації учнів;
 • стимулювання педагогів для роботи з обдарованими учнями (система заохочень);
 • вивчення досвіду роботи з обдарованими учнями в районі, місті, країні;
 • залучення до співпраці викладачів вищих навчальних закладів, батьків.

Основні напрямки діяльності:

 • створення інформаційного банку даних обдарованих дітей із різних напрямів діяльності;
 • систематизація матеріалів періодичних видань із проблеми дитячої обдарованості;
 • проведення проблемно-тематичних семінарів із метою систематичного підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми;
 • створення авторських програм та методичних розробок, спрямованих на виявлення та розвиток обдарованих дітей молодшого шкільного віку;
 • організація постійно діючого консультативного пункту для вчителів початкових класів із залученням науковців, лікарів, психологів, методистів управління освіти;
 • залучення до роботи з обдарованими дітьми вчителів, які мають педагогічні звання "вчитель-методист", "старший вчитель";
 • створення банку педагогічного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми;
 • організація і проведення шкільних, районних олімпіад із базових дисциплін;
 • формування груп для індивідуального сумісного навчання обдарованих дітей на базі однієї паралелі (3-4 кл.) з урахуванням рівня здібностей та сфери обдарованості, запитів кожної дитини;
 • підготовка до друку матеріалів із досвіду роботи, рекомендацій учителів, які працюють з обдарованими дітьми;
 • організація та проведення творчих звітів педагогів за результатами роботи з обдарованими дітьми на індивідуальних заняттях, гуртках, студіях;
 • забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних, обласних творчих конкурсах;
 • здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей;
 • розробка системи матеріального та морального заохочення обдарованих учнів та вчителів, які працюють з ними;
 • розгляд питань організації роботи з обдарованими дітьми та визначення подальших напрямів роботи на засіданнях шкільних, районних методичних об'єднань учителів, педагогічних рад, нарадах при директорах.

Інформація про роботу з обдарованими дітьми

Педагогічний колектив приділяв увагу самостійній та творчій роботі учнів, створювалися сприятливі умови для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття позитивних природних нахилів, здібностей та обдарованостей.

У школі проводиться наукова робота з учнями, предметні тижні.

Завдання вчителів:

забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності та зацікавленості учнів,

сприяти формуванню їх наукового світогляду; поглибити знання з профільних предметів та підвищити інтерес до інших предметів, передбачених навчальним планом школи.

Завдання: пошук та підтримка обдарованої учнівської молоді, здатної продемонструвати глибокі теоретичні знання з теорії, здатність до критичного мислення, уміння наводити переконливі аргументи і докази, висловлювати власну думку.

- Заходи щодо розвитку пізнавального інтересу учнів: свято «Першого дзвоника», свято до Дня учителя, «Свято осені», новорічні ранки, новорічний вогник.

- Робота дитячих організацій «Школярики», «Зміна», «Юність».

- Впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і виховання (інтерактивні технології).

- Проведення різноманітного тестування, спрямованого на пошук обдарованих дітей, на предмет визначення інтелектуального рівня розвитку різних вікових груп учнів.

- Творча співпраця з вищими навчальними закладами.

- Організація індивідуальної і диференційованої роботи з обдарованими дітьми.

- Робота бібліотеки (створення тематичних картотек, набір літератури тощо).

- Стимулювання творчої діяльності вчителів: ярмарки педагогічних ідей, нагородження, відрядження на семінар, науково – практичні конференції.

- Нагородження призами учнів за перемогу у конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо.

- Навчально-методичне забезпечення: програмними і інформаційними матеріалами, створення роздаткового матеріалу для роботи з обдарованими дітьми та індивідуальної роботи з ними, забезпечення педколективу періодичною навчально-методичною літературою, інформаційними виданнями, забезпечення доступу до мережі Інтернет, електронної пошти, придбання, створення та апробація навчально-методичних посібників, тестів, таблиць, іншої сучасної літератури, формування бібліотечного фонду, орієнтованого на роботу з обдарованими дітьми.

- Комп’ютеризація навчально-виховного процесу: забезпечення доступу до баз даних і науково-методичних матеріалів через мережу Інтернет.

Кiлькiсть переглядiв: 67