МЕДІАТЕКА ШКОЛИРозділ створений для надання допомоги:

- учням школи в отриманні різної необхідної інформації /Files/images/компьютер.jpgта знань; самостійності в навчанні, розвитку їх пізнавальної та творчої діяльності;

- вчителям по впровадженню і пропоганде передового педагогічного досвіду та інновацій в області освіти, впровадження нових інформаційних технологій в освітній і управленчиский процеси, створення шкільного банку даних педагогічної інформації.

Медіатека (англ. Media "носій"+ грец. θήκη "место хранения"):

фонд книг, навчальних і методичних посібників, відеофільмів, звукозаписів, комп'ютерних презентацій, а також технічне забезпечення для створення та перегляду фонду: комп'ютер, відеокамера, магнітофон, відеомагнітофон, проектори.

Існування медіатеки в школі викликається необхідністю надання всім учасникам навчального процесу доступу до комп'ютера в позаурочний час для пошуку необхідної їм для навчального процесу інформації, а так само проведення уроків з використанням мультимедійних технологій, проведення мережевих олімпіад, дистанційного навчання тощо.

Мета:

створення і розвиток інформаційних ресурсів навчального закладу.

Завдання:

- комп'ютерна каталогізація і обробка інформаційних ресурсів;
- застосування регіональних освітніх ресурсів:
інформаційно-довідкових джерел, комп'ютерних середовищ навчальної діяльності, тренажерів, електронних підручників і т. п.;
- створення і вдосконалення банку матеріалів методичного та навчального характеру:
- збирання, накопичення, обробки і систематизація інформації на різних носіях;
- забезпечення доступу до інформаційних ресурсів всіх суб'єктів освітнього процесу.

Очікувані результати:

* створення шкільного банку електронних освітніх та інформаційних ресурсів;
* організація доступу до інформаційних ресурсів, розміщених в глобальній регіональної та локальної комп’ютерних мережах для всіх суб'єктів освітнього процесу;
* уміння учнів орієнтуватися в інформаційному потоці: відбирати, систематизувати і використовувати необхідну інформацію;
* підвищення якості навчання;
* створення умов для розвитку творчості та ініціативи учнів;
* використання дистанційного інформаційного обміну. /Files/images/электр.библ.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 211