НАКАЗ

31.08.2017 № 120

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами

у 2017/2018 навчальному році

Педагогічний колектив Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 125 Харківської міської ради Харківської області в 2017/2018 навчальному році працюватиме над реалізацією державної політики в системі освіти, виконанням Указу Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, , постанов Уряду України, нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних та міських програм у галузі освіти.

На основі вивчення результативності навчально-виховного процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їх компетентності, враховуючи діагностичний аналіз,

НАКАЗУЮ:

1. Забезпечити роботу педколективу над впровадженням ІІ етапу науково-методичної теми району «Підвищення якості освіти шляхом забезпечення успішної соціалізації учнів та вихованців навчальних закладів району».

2017/2018 н.р.

2.Продовжити роботу педколективу над методичною темою школи «Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня на основі інноваційних підходів до організації навчально - виховного процесу».

2017/2018 н.р.

3. Керівництво і координацію методичної роботи з педагогічними кадрами здійснювати методичній раді у складі 8 осіб (додаток1).

2017/2018 н.р.

4. Затвердити структуру методичної роботи (додаток 2).

5. Заступникам директора Шапар К.М., Мушковій О.А.:

5.1.Організувати роботу шкільних методичних об`єднань з періодичністю засідань 3-4 рази на рік та затвердити склад керівників ШМО:

№ з/п ШМО педагогів Керівник ШМО
1 Суспільно - гуманітарних предметів Гогіна І.І.
2 Природничо - математичного циклу Селюжицька В.І.
3 Початкових класів Фоменко Н.П.
4 Фізичної культури, захисту Вітчизни, образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, трудового навчання, художньої культури, основ здоров’я Пигуль О.В.
5 Класних керівників Петрова О.В.

До 05.09.2017,

2017/2018 н.р.

5.2. Організувати методичну роботу згідно з Положенням про методичну роботу та відповідно до нормативних документів, які визначають напрямки розвитку освіти.

До 10.09.2017,

протягом навчального року

5.3. Забезпечити участь педагогів у районних методичних заходах.

Протягом навчального року

5.4. Організувати роботу з малодосвідченими педпрацівниками.

До 06.09.2017

5.5. Забезпечити системний підхід в організації методичної роботи , дбати про її результативність, координувати діяльність шкільних семінарів, методичних об¢єднань, творчих, динамічних та проблемних груп, враховуючи диференційовану методичну роботу з вчителями, спрямовувати її різні форми і методи для надання дієвої практичної допомоги вчителю.

2017/2018 н. р.

5.6. Направити педагогів школи на постійно діючі районні семінари з предметів:

- української мови та літератури – Юдіну А.В., Шептуху О.В.;

- російської мови та літератури – Журавльову Л.Є., Познєєву Л.В.;

- математики – Селюжицьку В.І.; Галіщеву А.Д.

- біології, хімії – Волошину О.І;

- історії, правознавства – Кисляк А.І. ;

- іноземної мови ( англійської) – Петрову О.В., Гогіну І.І.;

- німецької мови – Петрову О.В.;

- музичного мистецтва, художньої культури – Мушкову О.А.;

- фізичної культури – Серган К.М.;

- образотворчого мистецтва, основ здоров¢я – Мохонько С.А.;

- трудового навчання – Пигуль О.В.

- фізики – Пасько Л.О.;

- інформатики – Галіщеву А.Д.;

- географії – Гогіну І.І.

2017/2018 н. р.

5.7. Організувати проведення індивідуальних та колективних форм методичної роботи з педпрацівниками.

До 10.09.2017,

за річним планом

5.8. Організувати роботу щодо виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження ефективного педагогічного досвіду.

Протягом року

5.9. Організувати роботу з обдарованими учнями.

Протягом року

5.10. Організувати роботу з атестації педагогічних працівників.

За окремим планом

5.11. Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників району.

За окремим планом

5.12. Продовжити оформлення методичного кабінету, на базі якого проводити всю методичну роботу.

2017/2018 н. р.

6. Керівникам методичних об¢єднань:

6.1. Вивчити і обговорити « Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2017/2018 навчальному році», « Інструкції з ведення класного журналу учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» на засіданнях ШМО.

До 05.09.17

6.2. Спланувати методичну роботу щодо забезпечення інтенсифікації навчально-виховного процесу шляхом впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій у навчально - виховний процес, з метою розвитку професійного та творчого потенціалу учасників педагогічного процесу та з метою забезпечення базового та поза базового рівнів освіти особистісно орієнтованого навчання та виховання.

До 05.09.17

7. Призначити Петрову О.В., учителя англійської мови, наставником молодих учителів

2017/2018 н.р.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Ю.В.Дімітрова

Кiлькiсть переглядiв: 113