План

роботи методичного кабінету № 29

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 125

Харківської міської ради Харківської області

на 2018/2019 навчальний рік

Завдання методичного кабінету:

1. Накладання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам.

2. Координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти по підвищенню педагогічної майстерності та удосконаленню фахової підготовки вчителів.

3. Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень кращого педагогічного досвіду та освітніх технологій.

№ з/п Заходи Час проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1 Створення умов для самостійної індивідуальної роботи педагогів школи, забезпечення їх необхідною методичною літературою. Постійно Шапар К.М. Тананян Г.М.
2 Виготовлення і поповнення методичних папок з предметів Постійно Шапар К.М. Тананян Г.М. Кер. МО
3 Організація консультацій з питань психологічної педагогіки 1 раз на семестр Шапар К.М.
4 Організація виставок навчально-методичної літератури 1 раз на семестр Шапар К.М. Тананян Г.М. Кер. МО
5 Приймати участь у організації та проведенні семінарів, творчих звітів, виставок, конференцій. Постійно Шапар К.М. Тананян Г.М. Кер. МО
6 Створення банку даних педагогічних знахідок, досвіду освітніх технологій Постійно Керівники МО
7 Організація роботи з вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду Постійно Адміністрація Кер. МО

Завідувач методичним кабінетом Тананян Г.М.

Кiлькiсть переглядiв: 120