/Files/photogallery/8755/Page_00010.jpg

Система внутрішньошкільної організаційно - методичної роботи педагогічних кадрів була спрямована на підвищення методичного рівня, психологічно-педагогічної підготовки професійної майстерності педагогів, формування у них готовності до самоосвіти, саморозвитку, на вміння працювати над інноваційним розвитком школи, підвищенням якості навчання та виховання, над забезпеченням більш високого наукового рівня викладання кожного предмета, на підняття суспільного престижу вчителів, сприяння індивідуальній педагогічній діяльності та розвитку творчої особистості педагога, на впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес.

З метою забезпечення належного освітнього рівня учнів школи, виховання громадянина і особистості, враховуючи проблему району «Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального освітнього середовища в закладах освіти Шевченківського району» педагогічний колектив школи працював над проблемою «Впровадження прогресивних педагогічних концепцій, інноваційних технологій у навчально-виховний процес – педагогічний ключ до плекання дитини як особистості», з 2015/2016 навчального року – «Розвиток творчої ініціативи вчителя та учня на основі інноваційних підходів до організації навчально - виховного процесу» .

Методична робота проводилась за індивідуальними та груповими формами роботи, за затвердженою структурою. Активно працювала методична рада, педагогічна рада, предметні методичні об’єднання. Важливим напрямом діяльності методичної роботи було підвищення професійного рівня педагогів, їхньої ділової кваліфікації.

Для загального керівництва діяльністю шкільних методичних об’єднань, визначення основних напрямків методичної роботи з педкадрами, вивчення і впровадження в навчально - виховний процес сучасних досягнень психолого-педагогічної науки і передового досвіду продовжувала роботу методична рада школи. На засіданнях методичної ради вивчався та аналізувався стан навчально-виховної роботи, якісний склад педагогічних кадрів, результати вивчення стану викладання та якості знань, умінь і навичок учнів, рівня їхньої вихованості, вносились відповідні корективи та рекомендації у навчально-виховний процес, вивчалися нові підходи до навчальної діяльності вчителя і до навчально-пізнавальної діяльності учнів, аналізувалися підсумки шкільних предметних олімпіад, участь школи у районних предметних олімпіадах, оглядах, конкурсах, змаганнях.

У своїй роботі вчителі використовували інтерактивні методики навчання: технологію кооперативного навчання, технологію колективно-групового навчання, технологію опрацювання дискусійних питань, які ґрунтувалися на діалозі, моделюванні ситуації вибору, вільного обміну думками, авансуванні успіху, а також елементи прогресивних педагогічних технологій: розвиток критичного мислення у навчанні різних предметів, блочно-модульна система, інтенсифікація навчання на базі схемних і знакових моделей навчального матеріалу, технологія програмового навчання, формування творчої особистості, театральна педагогіка, гуманно-особистісна технологія.

З метою підвищення ефективності процесу навчання, систематизації методичної роботи тривала робота навчально-методичного комплексу у школі (на базі методичного кабінету). Поновлювалися матеріали під рубриками: «Компетентнісний підхід в освіті як пріоритетний напрям модернізації навчально - виховного процесу», «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 125 Харківської міської ради Харківської області» (З досвіду роботи), «Інноваційна діяльність учителів початкових класів «Дитяча організація «Юність»,

« Створення школи розвитку інформаційної культури», «З досвіду роботи», «Формування ключових компетенцій учнів», «Урок-цілісна система», « Сучасний урок: інтерактивні технології навчання» та довідково-методичні куточки : «Профільне навчання в сучасній школі», «Сучасному уроку – наукову організацію, високу якість», «Пам’ятка молодому вчителеві», «Схеми аналізу уроків різних типів», «Модель управління процесами впровадження компетентнісного підходу до навчання», «Упровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес», «Методичні розробки до Дня ЦЗ», «Колективні форми методичної роботи». Було створено умови для самостійної індивідуальної роботи педагогів, надавалися навчально - методичні консультації педагогічним працівникам.

Використовувалися різноманітні форми організації та проведення методичної роботи.

/Files/photogallery/8755/Page_00001.jpg /Files/photogallery/8755/Page_00002.jpg /Files/photogallery/8755/Page_00003.jpg

/Files/photogallery/8755/Page_00004(1).jpg /Files/photogallery/8755/Page_00005.jpg

Забезпечували методичну роботу постійно діючі шкільні МО з таких проблем:

« Інтерактивні форми роботи як засіб самореалізації учнів»; « Удосконалення методів і прийомів навчання з метою підвищення якості знань учнів», «Розвиток здібностей учнів через використання інноваційних підходів у навчально - виховному процесі», « Підвищення результативності і якості навчально – виховного процесу шляхом упровадження нових технологій», «Особистісно орієнтований підхід у вихованні».

Було забезпечено участь педагогів у роботі районних шкіл педагогічного досвіду і постійно діючих семінарів міського та обласного рівнів: Обласний семінар «ЗНО в контексті підвищення якості освіти» (учитель географії Громова О.В., 14.10.2011); Обласна виставка ефективного педагогічногодосвіду «Освіта Харківщини ХХІст.» Тема: «Розвиток екологічної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області в умовах сталого розвитку суспільства» (учитель географії Громова О.В., 27.12.2011); Міський семінар Тема: «Epson – рішення для сучасної освіти» (директор школи Дімітрова Ю.В., 17.11.2011) Семінар - тренінг Тема: « Методика викладання курсу «Освіта для стійкого розвитку в початковій школі»» (Безпалова Н.Ю., Ткачова Н.В., учителі початкових класів, 10.12.2011; Обласна виставка ефективного педагогічного досвіду « Освіта Харківщини ХХІст.» Тема: «Розвиток екологічної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області в умовах сталого розвитку суспільства» (учитель географії Громова О.В., 27.12.2011); Семінар-презентація Тема: « Study Planner –путівник по освітньому простору Харкова» ( заступник директора з НВР Шапар К.М., 17.05.2012).

Учителі взяли участь у регіональній тематичній виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття». Було підготовлено роботи: «Формування компетентностей учнів початкових класів засобами впровадження театральної педагогіки». «Створення школи розвитку інформаційної культури», “ «Здоров’язберігаючі технології в режимі роботи групи продовженого дня», «Фізкультхвилинки», «Здоров’язберігаючі технології та шляхи їх реалізації в початковій школі», «Виховна робота в початковій школі Волошина О.І., вчитель біології та хімії, підготувала роботу: «Використання інноваційних технологій н навчання хімії як основа формування навичок практичної та експериментальної діяльності учнів» та взяла участь у майстер - класі (21.04.2015, КВНЗ ХАНО).

Проведено методичні оперативні наради з питань: нормативно-методичні аспекти щодо організації навчального процесу в школі; єдині вимоги до усного і писемного мовлення учнів; єдині вимоги до ведення ділової документації та вивчення інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форми та методів проведення уроку, тематична перевірка та облік знань умінь та навичок учнів; вивчення нормативних у документів; критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти; забезпечення безпеки життєдіяльності, попередження травматизму; підготовка до державної підсумкової атестації; вивчення та аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, нормативних та інструктивних документів, методичних рекомендацій.

/Files/photogallery/8755/Page_00009.jpg

Підвищилося значення двох сторін діяльності педагогічної ради: навчально-виробничої та науково-педагогічної.

/Files/photogallery/8755/Page_00006.jpg /Files/photogallery/8755/Page_00007.jpg

На засіданнях педагогічної ради проводилися творчі звіти вчителів як одна з ефективних форм пропаганди передового досвіду.

На більш високому рівні здійснювалася демократизація різних форм контролю: адміністративного, колективного, взаємоконтролю і самоконтролю.

/Files/photogallery/8755/Page_00008.jpg

Педагогічний колектив приділяв увагу самостійній та творчій роботі учнів, створювалися сприятливі умови для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття позитивних природних нахилів здібностей та обдарованості.

Робота над проблемою активізувала форми методичної роботи кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку.

/Files/photogallery/8755/Page_00009(2).jpg

Професійний конкурс «Учитель року» рік номінація результати
переможець лауреат дипломант
· Районний тур 2015 правознавство 1
рік назва експонату результати
Диплом І ступеня Диплом ІІ ступеня Диплом ІІІ ступеня
· Обласна виставка-презентація педагогічних ідей та технологій (обласний фестиваль-огляд освітніх Інтернет-ресурсів) 2011 брошура 1 2
2012 брошура 1 1
2013 брошура 1 2
2014 брошура 1 1 1
2015 брошура 1 1
· Обласна відкрита виставка ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття» 2013 методичні розробки 2 3
2015 брошура 1
· Науково-методична, навчальна література (2011 - 2016 рік видання) рік видання видавництво назва автор
2011 Х.: Вид. група «Основа» (Серія « Мій конспект») Інформатика.11 клас. Академічний рівень Свистунова Тетяна Миколаївна
Інформатика.11 клас Рівень стандарту
Сторінки для батьків на шкільному Інтернет сайті
Використання комп’ютерних технологій на уроках математики в початковій школі
Проблема формування інформаційної культури школярів в умовах становлення Інтернет суспільства
2012 Х.: Вид. група «Основа» (Серія « Мій конспект») Конспекти уроків з інформатики на допомогу вчителям, що працюють у 10-11-х класах Сентємова Н.В., учитель інформатики, математики

/Files/photogallery/8755/Page_00010(1).jpg

· Якісний показник знань рік кіл. учнів %
2011/2012 91 45
2012/2013 68 38
2013/2014 92 43
2014/2015 113 48
2015/2016 (І семестр) 87 42
· Похвальні листи рік кількість
2011/2012 17
2012/2013 12
2013/2014 20
2014/2015 25
· Учень року рік Результат
2015 дипломант районного етапу у номінації «Творча особистість»
· Золотий фонд Шевченківського району рік номінація
2011 спорт 1
творчість 1
2012 спорт 1
творчість 1
2013
спорт 1
2014 спорт 1
творчість 1
2015 спорт 1
творчісь 1
· Всеукраїнські учнівські олімпіади рік творчість 1
І місце ІІ місце ІІІ місце
2011 біологія 1
географія 1
астрономія 1
2012 географія 1
2013 географія 1
2014 географія 1
фізика 1
інформатика 1
інформатика 1 (міський рівень)
2015 англійська мова 1
географія 1
історія 1
трудове навчання 1
фізика 1
російська мова 1
· Конкурс – захист наукових робіт МАН рік секція І місце ІІ місце ІІІ місце
2011 географія 2
українська мова 1
2012
2013 гідрологія 1
Наука про Землю 1
2014 Геологія, геохімія, мінералогія 1
Геологія, геохімія, мінералогія (дипломант обласного етапу)
2015 археологія 1
літературо-знавство 1
кліматологія і метеорологія 1
географія та ландшафто-знавство І
· Творчі конкурси, спортивні змагання, турніри різних рівнів рік кількість переможців
2011 56
2012 51
2013 49
2014 62
2015 62
· Традиційні міжнародні та всеукраїнські учнівські конкурси рік кількість переможців
2011 51
2012 54
2013 126
2014 151
2015 127
Кiлькiсть переглядiв: 183